Biuro rachunkowe Łódź: kompleksowe usługi księgowe.
Usługi podatkowe, Obsługa kadrowa i prawna. Wirtualne biuro Łódź

Kariera

Kariera

Tworzymy zespół ludzi kompetentnych i zaangażowanych w pracę. Do tego Zespołu poszukujemy nie tylko stażystów i praktykantów, ale także doświadczonych specjalistów, którzy umożliwią dalszy nieustanny rozwój naszej firmy oraz wzrost jakości naszych usług.

Rekrutacja jest przeprowadzana w systemie ciągłym. Osoby zainteresowane, proszone są o nadsyłanie swoich aplikacji, obejmujących: curriculum vitae, list motywacyjny, szczegółowe informacje o przebiegu pracy, kopie dyplomów, certyfikatów, opinii itp. wraz z klauzulą zezwalającą na przetwarzanie danych osobowych, na adres mailowy biura rachunkowego: be@biznes-ekspert.pl lub pocztą tradycyjną.

Zastrzegamy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Oferty pracy w biurze rachunkowym w Łodzi

Poszykujemy adwokatów i radców prawnych w celu nawiązania współpracy. Preferowany obszar praktyki obejmuje prawo karne, handlowe, podatkowe i międzynarodowe. Mile widziana znajomość języków obcych na poziomie zaawansowanym i zamiar prowadzenia praktyki w ramach działalności gospodarczej.

Zastrzegamy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Poszukujemy biegłych rewidentów, w tym zamierzających podjęcie lub rozpoczynających działalność gospodarcza, w celu nawiązania ścisłej współpracy. Mile widziana znajomość języków obcych na poziomie zaawansowanym.

Zastrzegamy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Wymagania:
 • wykształcenie kierunkowe,
 • znajomość przepisów prawa bilansowego,
 • umiejętność samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych w programie COMARCH OPTIMA ERP,
 • znajomość regulacji podatku od towarów i usług oraz o podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych,
 • doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, w tym w biurze rachunkowym,
 • dobra opinia z dotychczasowej pracy, w tym niekaralność,
 • komunikatywna znajomość języka obcego będzie dodatkowym atutem,
 • odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywaną pracę,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole oraz w obsłudze klientów,
 • dążenie do dokształcania się i samokształcenie,
 • umiejętność posługiwania się sprzętem biurowym oraz pakietem Office,
Obowiązki:
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych przy pomocy programu COMARCH OPTIMA ERP,
 • obliczanie comiesięcznych wyników finansowych,
 • przeprowadzanie wyceny aktywów i pasywów,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • ustalanie wysokości zobowiązań podatkowych klientów,
 • sprawdzanie pracy księgowych i operatorów,
 • współpraca z klientami,
 • wykonywanie drobnych czynności administracyjno-biurowych,
Zastrzegamy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe,
 • umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych w programie COMARCH OPTIMA ERP,
 • znajomość regulacji podatku od towarów i usług oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, w tym w biurze rachunkowym,
 • dobra opinia z dotychczasowej pracy, w tym niekaralność,
 • komunikatywna znajomość języka obcego będzie dodatkowym atutem,
 • odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywaną pracę,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole oraz w obsłudze klientów,
 • dążenie do dokształcania się i samokształcenie,
 • umiejętność posługiwania się sprzętem biurowym oraz pakietem Office,

Obowiązki:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych przy pomocy programu COMARCH OPTIMA ERP,
 • sporządzanie projektów deklaracji podatkowych i kalkulacja wyników finansowych,
 • uczestnictwo w procesie sporządzania sprawozdań finansowych,
 • archiwizacja ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych,
 • ustalanie wysokości miesięcznych zobowiązań podatkowych klientów,
 • przyjmowanie dokumentów i ich kontrola,
 • weryfikacja sald środków trwałych, pieniężnych i rozrachunków oraz zapasów i produktów,
 • współpraca z weryfikatorami i z klientami,
 • wykonywanie drobnych czynności administracyjno-biurowych,

Zastrzegamy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe lub co najmniej ogólne,
 • umiejętność prowadzenia ewidencji podatkowych w programie WF-KAPER i/lub COMARCH OPTIMA ERP,
 • znajomość regulacji podatku od towarów i usług oraz przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • doświadczenie w prowadzeniu p.k.p. i r. lub ksiąg rachunkowych, w tym w biurze rachunkowym,
 • dobra opinia z dotychczasowej pracy, w tym niekaralność,
 • odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywaną pracę,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole oraz w obsłudze klientów,
 • dążenie do dokształcania się i samokształcenie,
 • umiejętność posługiwania się sprzętem biurowym oraz pakietem Office,

Obowiązki:

 • prowadzenie księgowości uproszczonej (p.k.p.i r., ryczałt) przy pomocy programu WF-KAPER i/lub COMARCH OPTIMA ERP,
 • sporządzanie projektów deklaracji podatkowych,
 • ustalanie wysokości miesięcznych zobowiązań podatkowych klientów I prezentacja wyników,
 • uczestnictwo w procesie sporządzania rocznych zeznań podatkowych,
 • archiwizacja ksiąg i ewidencji podatkowych,
 • przyjmowanie dokumentów i ich kontrola,
 • weryfikacja inwentaryzacji środków trwałych, wyposażania, obrotów na rachunkach bankowych oraz stanu zapasów i produktów,
 • współpraca z weryfikatorami i z klientami,
 • umiejętność posługiwania się sprzętem biurowym oraz pakietem Office,

Zastrzegamy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Wymagania:

 • student (-ka) III roku studiów licencjackich lub V roku studiów jednolitych,
 • dobra teoretyczna znajomość prawa bilansowego,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera,
 • zdolność szybkiego uczenia programów komputerowych klasy ERP,
 • znajomość i umiejętność posługiwania się pakietem Office,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
 • chęć pozyskiwania wiedzy i umiejętności,

Nauka prowadzenia księgowości przez:

 • wprowadzanie udokumentowanych operacji gospodarczych do systemów informatycznych,
 • wykonywanie czynności pomocniczych przy prowadzeniu księgowości,
 • sporządzanie niektórych dowodów księgowych,
 • przygotowywanie projektów pism,
 • wykonywanie czynności administracyjno-biurowych, w tym obsługa sekretariatu,
 • pomoc w bieżącej obsłudze klientów,

Możliwości:

 • pozyskanie wiedzy o wykonywaniu zawodu w charakterze księgowego,
 • praktyczna nauka prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych,
 • nauka obsługi niektórych systemów informatycznych stosowanych przy prowadzeniu księgowości,
 • pogłębienie znajomości przepisów podatkowych,
 • pozyskanie doświadczenia w obsłudze klientów,
 • pogłębienie wiedzy potrzebnej do zdania egzaminów,
 • kształcenie umiejętności organizacyjnych,
 • możliwość nawiązania dalszej współpracy po zakończeniu stażu,

Zastrzegamy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Wymagania:

 • student (-ka) IV lub V roku prawa studiów stacjonarnych,
 • dobra znajomość prawa (zwłaszcza cywilnego materialnego i procesowego),
 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków,
 • chęć podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowej wiedzy i umiejętności,

Obowiązki:

 • analiza dokumentów i akt sprawy,
 • analiza orzecznictwa i literatury prawniczej,
 • przygotowywanie projektów pism, wniosków, umów, regulaminów itp.,
 • kontakt z sądami, organami administracji państwowej i urzędami,
 • pomoc w bieżącej obsłudze klientów,
 • wykonywanie czynności administracyjno-biurowych,

Możliwości:

 • pozyskanie doświadczenia i wiedzy potrzebnych do zdania egzaminów,
 • kształcenie umiejętności prawniczych i organizacyjnych,
 • uzyskanie wiedzy o specyfice prowadzenia indywidualnej praktyki prawnej,
 • możliwość nawiązania dalszej współpracy po zakończeniu stażu,
 • przyjazna atmosfera pracy,

Zastrzegamy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner