Biuro rachunkowe Łódź: kompleksowe usługi księgowe.
Usługi podatkowe, Obsługa kadrowa i prawna. Wirtualne biuro Łódź

Obsługa BHP

Obsługa BHP

Prowadzenie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy jest ważnym i uciążliwym obowiązkiem pracodawcy. Ich realizacja jest trudna bez udziału specjalisty w tej dziedzinie. Nasza firma udziela w tym zakresie wsparcia ze strony specjalisty bhp, a gdy zajdzie taka potrzeba, także w osobie adwokata lub radcy prawnego.

Świadczone przez naszą firmę czynności, dotyczące spraw BHP, mogą stanowić usługę ciągłą lub też jednorazową (doraźną).

Przedmiotem naszych zdań może być:

Decydującą w tym zakresie jest umowa, jaka zostanie zawarta.

Obsługa firm w zakresie BHP Łódź - Specjalista bhp: szkolenia BHP, ocena ryzyka zawodowego, okresowe analizy

W szczególności, nasze usługi mogą dotyczyć:

Usługi wykonywane są zgodnie z wymogami 23711§ 2 Kodeksu Pracy oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby BHP (Dz.U. nr 109, poz. 704 z późn.zm.).

Państwowa Inspekcja Pracy Łódź – formalności, dokumentacja

Ceny

Proponowane minimalne ceny niektórych usług prezentuje poniższa tabela:

L.p.

Rodzaj szkolenia:

Grupa szkoleniowa:

Cena min.od:

1.

przed rozpoczęciem wykonywania zadań służby BHP

pracodawcy wykonujący zadania służby BHP

300-600

2.

wstępne – ogólne

osoby kierujące pracownikami (kierownicy, mistrzowie, brygadziści itp.)

70

3.

wstępne – ogólne

pozostali pracownicy

30

4.

okresowe

pracownicy administracyjno-biurowi (bez wymienionych w pkt. 9)

40

5.

okresowe

pracodawcy

200

6.

okresowe

osoby kierujące pracownikami (kierownicy, mistrzowie, brygadziści itp.)

90

7.

okresowe

kadra inżynieryjno-techniczna, w tym pro-jektanci, technolodzy, organizatorzy prod.

120

8.

okresowe

pracownicy i pracodawcy wykonujący zadania służby BHP

250

9.

okresowe

osoby na stan.admin.-biurowych związ.z czynn. szkodliwymi, uciążliwymi i niebezpiecznymi

50

10.

okresowe

robotnicy zatrudnieni przy pracach szczególnie niebezpiecznych

80

11.

okresowe

robotnicy pozostali

60

12.

metodyka instruktażu stanowiskowego

pracodawcy

170

13.

pierwsza pomoc przedlekarska

pracodawcy

120

14.

postępowanie powypadkowe

pracodawcy

200

Inne usługi:

L.p.

Rodzaj szkolenia:

Cena min.od:

15.

Ocena ryzyka zawodowego

150

16.

Opracowanie dokumentacji powypadkowej

350/500

17.

Dojazd do zakładu pracy (ewentualnego miejsca szkolenia w łodzi)

25

*) Podana cena jest ceną netto za szkolenie jednej osoby lub pojedynczą usługę.
**) Cena obejmuje koszt wydania przewidzianych materiałów szkoleniowych i certyfikatu ze szkolenia.

Prowadzimy otwartą politykę cenową, stwarzającą możliwość negocjacji ceny zwłaszcza, gdy usługa miałaby obejmować większą liczbę osób szkolonych czy szerszy zakres.

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner