Dzienne Archiwa: 06/01/2011

1 posta

Przedmiot umów długoterminowych w regulacjach rachunkowości

Jakkolwiek doktryna cywilna między innymi dzieli umowy na: umowy krótkoterminowe i umowy długoterminowei, to jednak z punktu widzenia międzynarodowych (MSR nr 11)ii i krajowych (ustawa o rachunkowości i KRS nr 3)iii regulacji rachunkowości podział ten następuje według nieco innych kryteriów. Pomiędzy poszczególnymi regulacjami rachunkowości występują w zakresie umów długoterminowych pewne różnice. Największe […]