Obsługa spraw kadrowych

Obsługa spraw kadrowych

Usługi kadrowo-płacowe obejmują, m.in.: prowadzenie akt osobowych, sporządzanie umów, świadectw pracy, zaświadczeń, obsługę zajęć egzekucyjnych, sporządzenie list płac, prowadzenie ewidencji czasu pracy, obsługę w zakresie zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, raportowanie do ZUS, PFRON, obliczenie podatków do wynagrodzeń itp.

Zakres prowadzonych spraw kadrowych, zależy od ustaleń przyjętych w umowie.

Prowadzenie spraw kadrowych wymaga udziału specjalisty w tym zakresie. Ilość zagadnień związanych z prowadzeniem spraw pracowniczych jest bardzo duża. W rezultacie osoby zarządzające trawią na nie zbyt wiele ze swojego cennego czasu, który powinni przeznaczyć na rozwijanie biznesu. Każde zatrudnienie to przecież inny stan faktyczny – inny kandydat do pracy wraz z jego wykształceniem, doświadczeniem i sytuacją. Do tego różne wymagania pracodawcy i nieustające zmiany w przepisach. Nasza firma udziela merytorycznej pomocy klientom w prowadzeniu spraw pracowniczych, w tym ze strony adwokata lub radcy prawnego.

Co do zasady sprawy kadrowe mogą być przedmiotem umowy, albo też mogą zastać zastrzeżone tylko dla Klienta.

Obsługa spraw kadrowych Łódź

Jeżeli sprawy kadrowe są powierzone naszej firmie, wówczas standardowo obejmują one:

Ponadto, Klient może powierzyć nam sprawy pracownicze w następującym zakresie:

obsługa dokumentacji ZUS Łódź – Biuro kadrowe w lodzi - akta osobowe pracowników
PFRON Łódź – obsługa dokumentacji - akta osobowe pracowników niepełnosprawnych
WordPress Cookie Plugin od Real Cookie Banner