Dzienne Archiwa: 27/10/2019

1 posta

Środki pieniężne na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych

Streszczenie Jedną z najskuteczniejszych form pomocy finansowej służącej wspieraniu przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych jest możliwość ubiegania się o przyznanie jednorazowo środków pieniężnych w celu założenia działalności gospodarczej. Choć wartość dotacji, które można uzyskać nie jest znaczna, wielu bezrobotnych co roku korzysta z tej formy pomocy. Aby wniosek mógł zostać pozytywnie […]