Odliczenie podatku vat naliczonego od zakupu usługi przejazdu taksówką osobową na podstawie paragonu fiskalnego oraz od nabyć towarów i usług dokonanych przez taksówkarza.

Czynny podatnik podatku VAT jest co do zasady uprawniony do odliczenie podatku naliczonego od dokonanych przez niego nabyć towarów i usług w zakresie w jakim są one wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (bezpośrednio lub pośrednio). Wyjątek stanowią przypadki wskazane w art. 88 ustawy o VAT. Dokumentami uprawniającymi do odliczenia podatku od towarów i usług są m.in.: faktury, faktury zaliczkowe, faktury uproszczone. Za faktury uproszczone ustawa o VAT uznaje paragony fiskalne, jeśli wartość transakcji nie przekracza 450 zł (czyli 100 euro) pod warunkiem, że zawierają numer identyfikacji podatkowej (NIP) nabywcy. Jeśli więc paragon wydawany przez taksówkarza nie zawiera numeru identyfikacyjnego nabywcy, wówczas nabywca nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego, bo nie może być uznany za fakturę uproszczoną.

W myśl art. 114 ustawy o VAT, osobą świadcząca usługi przewozu taksówką osobową (z wyłączeniem przypadku świadczenia usług wynajmu samochodów osobowych wraz z kierowcą według sklasyfikowanych w PKWiU 49.32.11.0) może wybrać opodatkowanie takich usług podatkiem vat zryczałtowanym według stawki 3% (4% obecnie). Jednakowoż wybór tej metody opodatkowania vat nie uprawnia taksówkarza do odliczenia podatku naliczonego od dokonywanych zakupów na cele prowadzonej działalności (art. 114 ust. 2 ustawy o VAT).

Data 12.02.2024 r.
Autor: Mariola Kaźmierczak – doradca podatkowy (nr wpisu 01259)

warto przeczytać:

WordPress Cookie Plugin od Real Cookie Banner