Nowa klasyfikacja PKWiU, nowa matryca stawek VAT i WIS

Nowa klasyfikacja.

Dla potrzeb podatku od towarów i usług obecnie stosowana jest Polska Klasyfikacja Towarów i Usług z 2008 roku. Jest to klasyfikacja wprowadzona dekretem z dnia 29 października 2008 r. (Dz.U. nr 207, poz. 1293). Tak będzie do 31 marca 2020 roku. Od 1 listopada 2019 roku weszły w życie nowe regulacje dotyczące zasad klasyfikacji towarów i usług dla potrzeb podatkowych. Jednak nowe zasady będą stosowane w podatkach dopiero od 1 kwietnia 2020 roku. Dotyczy to obowiązującej od 2015 roku Polskiej Klasyfikacji Towarów i Usług wprowadzonej w życie od 1 stycznia 2016 roku Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676). Istotnym novum będzie to, że klasyfikacja PKWIU 2015 będzie stosowna tylko do usług, natomiast do klasyfikowania towarów będą służyły symbole klasyfikacji CN (Nomenklatura Scalona).

Nowa matryca stawek VAT.

Z powyższym wiążą się zmiany w opodatkowaniu obrotu podatkiem od towarów i usług. Od 1 listopada 2019 roku wprowadzono szereg zmian w zakresie opodatkowania stawką w wysokości 5% i 8%. Przykładowo obniżono z 8% na 5% stawę na owoce tropikalne i cytrusowe, zupy, buliony, żywność homogenizowaną, produkty i żywność przeznaczoną dla niemowląt i małych dzieci,  pieluszki oraz foteliki samochodowe dla dzieci oraz artykuły higieniczne (podpaski, tampony higieniczne, pieluchy). Ponadto obniżono z 23% na 5% stawkę na książki (w tym mapy i nuty) dostarczanie drogą elektroniczną (e-booki), zaś z 23% na 8% obniżono stawkę na musztardę, przyprawową słodką paprykę, na niektóre przyprawy przetworzone (np. pieprz, gałka muszkatołowa, tymianek) i na gazety, dzienniki i czasopisma dostarczanie drogą elektroniczną (e-prasa). Z kolei dotychczasowe opodatkowanie trzema różnymi stawkami (23%, 8% lub 5%) pieczyw i ciastek zastąpiono stawką w wysokości 5%.

Natomiast z 8% do 23% podwyższono opodatkowanie drewna kominkowego, lodu spożywczego i chłodniczego oraz takie artykuły spożywcze jak; skorupiaki, mięczaki i bezkręgowce wodne, jak np. ośmiornice, homary, krewetki, ostrygi, małże, kraby oraz przetwory z nich, a jak również dania sprzedawane w placówkach gastronomicznych, których składnikiem są wyżej wymienione produkty. Z kolei stawka na czasopisma specjalistyczne, (z wyjątkiem drukowanych czasopism regionalnych i lokalnych, a także umieszczonych na dyskach i płytach oraz podobnych nośnikach) została podwyższona z 5%  do 8%, natomiast z 5% do 23% została podwyższona stawka na kawior.

Należy jednak zauważyć, iż od 1 kwietnia 2020 roku w istotny sposób zostaną dalej zmodyfikowane przypadki stosowania stawki w wysokości 5% i 8%.

Wiążąca Informacja Składkowa – WIS.

Od 1 listopada 2019 roku udostępniono nowy instrument, tzw. Wiążącą Informację Składkową. Powinna ona zapewnić podatnikom większą pewność co do prawidłowości stosowanych stawek podatku VAT. WIS będzie wydawana na wniosek przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, który orzekał będzie jak organ podatkowy w formie decyzji. Wniosek będzie podlegał opłacie skarbowej w kwocie 40 zł. Informacja będzie w udzielana w ciągu 3 miesięcy. Wnioskodawca może być zobowiązany także do uiszczenia opłaty z tytułu koniecznych do przeprowadzenia badań lub analiz, jeżeli okaże się to konieczne. O wysokości tej opłaty i terminie jej wniesienia, organ będzie orzekał w postanowieniu, które wnioskodawcy będzie przysługiwało zażalenie. Wydane informacje będą mogły być zmienione lub uchylone. Informacje będą wygasać z mocy prawa w przypadku zmiany przepisów podatkowych z dniem wejścia w życie nowych regulacji.

Łódź, dnia 15.11.2019 roku

Autorzy:

Mariola Kaźmierczak, doradca podatkowy (nr wpisu 01259)
Leon Kaźmierczak, księgowy (św.kwalif. 4014/97)

warto przeczytać:

WordPress Cookie Plugin od Real Cookie Banner